Tools

Er zijn veel tools beschikbaar die organisaties helpen de overstap te maken naar een meer democratische werkplek. Semco Style Institute ontwikkelt eigen tools en maakt gebruik van externe tools als onderdeel van onze consultancy-opdrachten en in-company trainingen. Dit zijn de tools die we momenteel aanbieden:

Semco Style Organisatie-Selfie

De Semco Style Organisatie-Selfie is een online test die de mate van zelforganisatie binnen organisaties en teams meet. Dat wil zeggen: hoe goed scoort je organisatie op de vijf pijlers van Semco Style: vertrouwen, alternatieve controle, zelfmanagement, extreme stakeholder alignment en creatieve innovatie. De resultaten worden gecommuniceerd in gedetailleerde persoonlijke rapporten en teamrapporten. Dit maakt de Organisatie-Selfie een uitstekende tool om je prioriteiten te bepalen bij het implementeren van een Semco Style-aanpak. De tool geeft je medewerkers een gemeenschappelijke taal en begrip die verandering eenvoudiger maakt.


AEM-Cube

De AEM-Cube is een geavanceerde managementtool de strategische diversiteit en talenten van al het personeel in kaart brengt. De tool laat daarmee zien waar en hoe mensen bijdragen aan groei, zodat de juiste talenten in de juiste fase van het groeiproces kunnen worden ingezet. De AEM Cube wordt ook ingezet om team performance te analyseren en om individuele leiderschapstalenten in kaart te brengen.


AppRaise

Een van de meest aansprekende maar ook een van de meest controversiƫle praktijken die Ricardo Semler bij Semco introduceerde, was de beslissing om werknemers zelf hun salarissen te laten bepalen. We gebruiken AppRaise van HE:labs om organisaties te helpen een meer democratische manier om salarissen te bepalen. AppRaise stelt teamleden in staat om hun leeftijdsgenoten te beoordelen met een enkele, eenvoudige waardebepaling en maakt gebruik van een elegant algoritme om de eerlijkst mogelijke salarissen te produceren.


OpenColleague

OpenColleagueOpenColleague helpt zelforganiserende teams om over hun rollen en verantwoordelijkheden te onderhandelen en hun voortgang te meten. Visuele hulpmiddelen voor het in kaart brengen van organisatorische netwerken en processen maken duidelijk wie welke rol(len) speelt in welke delen van de organisatie en wat hun verwachte output is. Dit maakt zelforganiserende teams transparanter en effectiever.