Expert Programma

Ontwikkel je eigen autonomie en zorg dat je ‘in control’ bent en blijft!

Je ziet dat verandering noodzakelijk is. Je wilt er ook constructief en duurzaam iets aan gaan doen. Denk aan verduurzamen, klantgerichter worden, innovatief ondernemen of een andere transitie. Je weet dat een optimale inzet van jouw collega’s en hun talenten het antwoord is. En je bent ervan overtuigd dat dit alles mogelijk is in een betere work-life balance. Nadat je vaker pogingen hebt gedaan sta je op het punt om nu de verandering echt met succes door te willen voeren.

Dan kom je in de situatie dat je:

 • verder wilt met je mensen in de organisatie
 • bouwt aan sterke zelfstandig organiserende teams
 • mensen echt autonoom wil laten zijn
 • de kunst van het anderen helpen en loslaten wil beheersen
 • je andere mensen kunt helpen bij deze transitie vraagstukken
 • meer ‘aan de business’ wil werken in plaats van ‘in de business’
 • dieper wilt nadenken maar ook stappen wil zetten in je eigen transitie

Je bent je bewust dat:

 • klanten hoge verwachtingen stellen, je hebt al een aantal experimenten gedaan om aan de verwachtingen te kunnen voldoen
 • marketing, communicatie, sales en service steeds meer moeten samenwerken. Hoe krijg je je mensen het best in beweging zonder dat jij steeds de eisen stelt?
 • concurrentie voort komt uit onverwachte ontwikkelingen in de markt, je experimenteert al tijden met innovatie en transitie. Je hebt wel een beeld maar hoe ga je het nu daadwerkelijk implementeren?
 • collega’s uit de organisatie, net als de klanten, ook veranderen. Andere stijlen van samenwerken worden gevraagd, je hebt de oplossing op je netvlies maar is dat de goede oplossing en hoe ga je dat nu echt doen?

Je realiseert je dat het belangrijk en effectief is om met anderen, die eenzelfde ervaring doormaken, over dit soort vraagstukken te praten. Tegelijk wil je graag begeleid worden in dit transformatieproces door een ervaringsdeskundige. Je wilt de vaardigheden ontwikkelen om een grote verandering te initiëren en begeleiden op een manier die maximaal inzet op de talenten en autonomie van je mensen.

Dan is het Expert Programma iets voor jou!

Jouw ontwikkeling centraal

Voor jou is het succes van klanten en collega’s vanzelfsprekend. Je hebt wel extra handvatten en hulp nodig bij het daadwerkelijk inzetten en begeleiden van de veranderingen. Zowel voor jou zelf alsook voor je organisatie. Je wilt een voorspelbare factor zijn in een soms onvoorspelbaar veranderproces. Wanneer jij in je kracht bent is het gemakkelijker om anderen daarin mee te krijgen. Jouw energie is immers een bron van energie en inspiratie voor de mensen om je heen, of dat nu klanten zijn of collega’s.

Uitgangspunt bij het Expert Programma is de succesvolle innovatie aanpak van Semco, natuurlijk verrijkt met cases en ervaringen van andere succesvolle en disruptieve, democratisch georganiseerde bedrijven. Door gebruik te maken van gezond verstand, vertrouwen en verantwoordelijkheid hebben Semco en bedrijven als Netflix en CoolBlue immers grote successen geboekt.

Je leert tijdens jouw Expert Programma

Je wilt de behoefte om nu echt stappen te gaan zetten omzetten in concrete acties. De behoefte om professioneel de verandering te gaan sturen, vraagt om meer specifieke invulling van jouw vragen en wensen. Je leert en realiseert je dat een cultuurverandering in jouw organisatie begint met een gedragsverandering bij jezelf. Daarvoor word je door een coach begeleid. Wat je verder leert:

 • anderen laten nadenken over de processen rondom en met klanten
 • inspelen op veranderingen en die te vertalen naar de organisatie
 • faciliteren van mensen, teams, leiders en iedereen die erbij betrokken is
 • jouw handvatten zijn de vijf Semco Style principes, met dit expert programma weet je ook anderen te inspireren met deze principes
 • Het fundament is vertrouwen, maak vertrouwen intern en extern bespreekbaar
 • Het reduceren van controle en meer in control zijn, het expert programma geeft je de strategische en inzichtelijke handvatten waarbij je ook de mogelijkheden en zeker ook de risico’s herkent en erkent
 • Het herkennen van talent, het streven naar resultaten en zorgen voor een goede bijdrage, zelforganisatie is de derde peiler
 • Het daadwerkelijk realiseren van alignment van de verschillende stakeholders, intern en extern, collega’s en klanten
 • Creatieve innovatie is de basis voor een voortdurende verbetering. Dat vraagt om een cultuur waarin dat mogelijk is. Tijdens dit expert programma leer je hoe je een cultuur gaat veranderen. Partnerships en ondernemende netwerken, het wordt vaak geroepen maar doe het maar eens. In het Expert Programma ga je invulling geven aan de cultuur, krijg je je mensen mee en stel je je op als aanjager.
 • de theoretische inzichten te vertalen naar de praktijk
 • zorgen voor goede sfeer en condities voor de veranderingen
 • veranderingen initiëren en begeleiden
 • leiders en teams begeleiden bij hun transformatie proces

Wat doen we deze zes dagen?

Jouw wensen en inzichten, vragen en dilemma’s staan centraal. Daarom is er geen vast omlijnd en opgebouwd programma. Natuurlijk is er een rode draad aan onderwerpen:

 • de vijf Semco Style principes worden besproken, roadmap van theorie naar praktijk en de uiteindelijke toepassing van die vijf principes
 • De transitie van managen naar faciliteren, jij zorgt voor de transitie en begeleidt de transitie
 • de situatie benaderen vanuit bedrijfskundig perspectief om dit vervolgens te vertalen naar de menselijke praktijk
 • het ontginnen van de ecologie van een organisatie
 • ontwikkelingen in de markt en bij de klant herkennen en erkennen
 • innovatieve oplossingen zien en die kunnen implementeren
 • digitale disruptie niet als bedreiging zien maar als een opstapje naar verdere mogelijkheden
 • toepassen van praktische tools
 • bespreken van cases;  best practises, worst practises en verschillende situaties worden nagebootst

Tijdens de vijf dagen komen verschillende gastsprekers langs. De sprekers hebben ervaring in de praktijk en willen deze met ons delen. Kenmerkend is dat er tijdens het bezoek altijd een intensief gesprek met de spreker plaats vindt. Hierdoor hoor je niet alleen het verhaal maar ook het verhaal achter de case.

 • ABN AMRO, zelfsturing in de context van de complexe financiële dienstverlening
 • de Roos Advocaten, co-operatief van advocaten
 • MKB-ondernemer Allard Droste, auteur van “Semco in de polder”

Wat levert dit programma concreet op?

Uit ervaring en gesprekken met andere deelnemers een aantal oplossingen die zijn gerealiseerd:

 • je kunt zelfstandig aan de slag als Semco Style Expert
 • je doorziet veranderingen en kunt deze aanjagen
 • samen met anderen binnen je eigen organisatie de veranderingen structureel en duurzaam implementeren
 • je wordt zelf beter als mens, je geeft energie, mensen om je heen worden beter en gelukkiger, zakelijk en privé

Voor wie is dit programma?

Het Expert Programma is bij uitstek geschikt voor mensen die weten dat er iets moet veranderen en die verandering ook gefundeerd en succesvol willen implementeren en operationaliseren.

Dit geldt voor mensen uit alle soorten bedrijven en branches, B2B, B2C, overheid, zorg en non-profit organisaties. Werkervaring en bij voorkeur leiderschapservaring is wel gewenst.

Daarnaast is het programma ook uitermate geschikt voor consultants en adviseurs die als externe partij managers en directies helpen het bedrijf beter te laten worden. De onderwerpen tijdens de dag helpen je om jezelf nog beter te maken.

 • managers
 • ondernemers
 • organisatie adviseurs
 • directies

Onze aanpak

Jij bent op zoek naar oplossingen en hebt vele vragen. Onze aanpak is erop gericht om jou daarbij te helpen. De aanpak is gericht op het openbreken van barrières en zoeken naar oplossingen.

Wij hebben daarvoor een unieke werkwijze ontwikkeld op basis van de Semco Style principes en de revolutionaire inzichten die daaraan ten grondslag liggen.

 • open sfeer creëren
 • gesprekken voeren met diepgang
 • oefeningen doen die inzicht geven
 • inspiratie door discussie
 • anderen bij jouw vraag laten helpen
 • je eigen programma samenstellen

Daarnaast wordt er door onze deskundige trainers ingespeeld op alle vragen, situaties en wensen van de deelnemers.

Tijdens het Expert Programma werken we met een aantal tools die je ook mee krijgt:

 • Semco Style Selfie, quickscan op Semco Style Principes
 • AEM Cube, individuele voorkeursstijlen voor verandering en strategische diversiteit in teams
 • ACT Cube, alignment tussen teams

Extra: je krijgt intensieve coaching
Het is een belangrijke stap die je neemt. Daarvoor is er naast het programma van zes dagen:

 • een kerntrainer die je ook als coach zal begeleiden bij je eigen vraagstuk
 • persoonlijke aandacht voor jou en jouw vraagstuk door te werken in kleine groepen

Voorafgaand aan de training

Voor de training is er een persoonlijke intake. Tijdens deze intake wordt je leervraag waarop je de Semco Style-principes toepast verder aangescherpt. Tussen de modules wordt middels ‘buddy coaching’ collegiaal verder geleerd.

Voorafgaand aan en tijdens de training wordt gewerkt met de Semco Style Organisatiescan, een online feedbackinstrument dat jou en je collega’s duidelijk maakt met welke principes je het best kunt gaan werken om een wendbare, toekomstgerichte organisatie te worden.

Praktische informatie

Trainingsdata:

 • Data: de trainingsdata vind je onder het tabje data bovenaan.
 • Duur: 6 dagen in totaal, waarvan dag 2 en 3 en dag 4 en 5 aaneengesloten met avondprogramma en overnachting
 • Investering: € 5990,- exclusief btw en inclusief arrangementskosten
 • Locatie: Nog nader te bepalen en wordt bevestigd na aanmelding
 • Taal: De training wordt in het Nederlands gegeven. Het cursus- en studiemateriaal dat we gebruiken is deels in de Engelse taal opgesteld.
 • Deze training is net als onze andere trainingen ook beschikbaar als in-company programma.
 • Voor deze training krijg je 20 algemene PE punten.

Prijzen en aanmelden voor onze programma's

 • Deelnemers die zowel het Changemaker als het Expert Programma volgen kunnen zich certificeren als Semco Style Master Consultant. Deze certificering betreft een 1-daags extra programma onderdeel.
 • Alle prijzen zijn inclusief hospitality, ontbijt, lunch, diner, koffie, thee, frisdrank, huur van trainingsruimte en logies. Eventuele overige kosten zijn voor eigen rekening.

Dit zeggen onze deelnemers over onze programma's

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma of wil je je inschrijven? Neem contact op met José Deckers (via mail of 085 065 64 80) of vul onderstaand formulier in.


1 november 2019 - 17 januari 2020

Module 1

1 nov 2019

Module 2

7 nov 2019 - 8 nov 2019

Module 3

11 dec 2019 - 12 dec 2019

Module 4

17 jan 2020

13 maart 2020 - 19 juni 2020

Module 1

13 mrt 2020

Module 2

26 mrt 2020 - 27 mrt 2020

Module 3

11 mei 2020 - 12 mei 2020

Module 4

19 jun 2020