Conflict en weerstand in zelforganiserende teams

Laat zelfsturende teams zelf conflicten en weerstand oplossen!

In de meeste teams zijn de mensen van goede wil en hebben ze het beste met elkaar en de organisatie voor. Toch kunnen er binnen het team, of met de omgeving, conflicten en weerstanden ontstaan. Daar kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen en dat vraagt een op maat gemaakte aanpak van de coach. Wanneer doe je nou welke interventie? En waarop is deze gebaseerd?

Hoe faciliteer ik optimaal?

Als coach word je soms geraadpleegd om een oplossing aan te dragen of de teamdynamiek verleidt je om onderdeel te worden van het conflict. Hoe blijf je jouw rol hier goed bij vervullen? Hoe bewaak je jouw positie?

Er wordt van je verwacht dat je het team handvatten geeft om te zorgen dat de ontwikkeling van het team niet stagneert. Dat je zorgt dat de ontwikkeling van het team doorgaat. Dat zorgt voor succes in het team en succes voor jou als coach.

Effectieve interventies als coach

Weerstanden of conflicten nopen een interventie van jou, als coach. Het kan dan ondersteunend zijn het team te laten zien waar het staat in de ontwikkeling naar zelforganisatie. En dat geeft handvatten voor het team zelf, alsmede voor jou als teamcoach. Maar welke interventiemogelijkheden kies je dan? En hoe time je dat?

De training 'conflict en weerstand in zelforganiserende teams'

De training 'conflict en weerstand in zelforganiserende teams' biedt coaches en consultants de handvatten die nodig zijn om goed te interveniëren. Hierbij letten we op overdracht en tegenoverdracht.

Onderwerpen die onder andere deze training aan de orde komen:

 • Praktische toepassingen om conflicten en weerstanden bespreekbaar te maken
 • Inzicht in de theorie over conflicten en weerstanden met een vertaling naar de praktijk
 • Ontwikkelingstools voor de teams
 • Persoonlijke handvatten om zelf niet verstrikt te raken
 • Eigenaarschap bij het team laten liggen
 • Effectieve interventies uitvoeren

Wat neem je mee?

Aan het eind van de training ben je in staat om:

 • teams verder te helpen in een situatie van conflict of bij weerstand
 • teams inzicht te geven in de voortgang van de ontwikkeling
 • eigenaarschap bij het team te laten en van daaruit te begeleiden
 • facilitator te zijn
 • mensen in het team weer vertrouwen te geven
 • de theorie te vertalen naar de praktijk

Daarnaast ontmoet je collega coaches en consultants die samen kennis en inzichten willen delen.

Voor wie?

Deze training is het best geschikt voor coaches en consultants die organisaties en teams begeleiden bij de transitie naar zelforganisatie en zelfsturing. Van de deelnemer wordt enige ervaring verwacht.

Opbouw van deze training

Om de training zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de deelnemers en het resultaat zo optimaal mogelijk kunnen toepassen, is gekozen voor de volgende opzet:

 • Intake van een uur
 • Training van een dag
 • Individuele terugkoppeling van een uur

Je krijgt dus veel persoonlijke aandacht om jouw vraagstukken centraal te stellen en hulp te krijgen.

Praktische informatie

 • Prijs: € 590 exclusief BTW.
 • Locatie: Gebouw Keynes, Hogehilweg 8, Amsterdam Zuid-Oost. 
 • Programmaduur : 1 dag
 • Taal: Nederlands
 • Trainer: Koen de Boer of Els Putker
 • Deze training is net als onze andere trainingen ook beschikbaar als in-company programma.
 • Alle prijzen zijn inclusief hospitality, ontbijt, lunch, diner, koffie, thee, frisdrank, huur van trainingsruimte en logies. Eventuele overige kosten zijn voor eigen rekening.

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma of wil je je inschrijven? Neem contact op met José Deckers (via mail of 085 065 64 80) of vul onderstaand formulier in.


27 september 2019