Semco Style master program

Ga direct naar:

 

Het is tijd voor een menselijke, eenvoudige manier van organiseren. Het Braziliaanse bedrijf Semco liet zien dat werken in kleine en ondernemende teams het overbodig maakt om op traditionele en logge manier te besturen. Marktvernieuwers als Netflix en Spotify zijn op vergelijkbare manier georganiseerd. Nu is het moment om traditionele organisaties te inspireren dit pad op te gaan. Corporate organisaties snakken naar wendbaarheid. In sectoren als onderwijs en zorg maken maakt schaalvergroting en procesoptimalisatie plaats voor kleinschaligheid en vakmanschap. En elke organisatie in Nederland, groot of klein, lijkt bezig met Agile, Lean, Scrum, Holacracy of Laloux.

De praktijk is weerbarstig. Vaak blijven organisaties steken in intenties of strandt verandering binnen enkele maanden. Welke eerste stappen kun je zetten op weg naar zelfsturing? Hoe zorg je ervoor dat ondernemerschap en vakmanschap tot bloei komen? Hoe begeleid je een zelfsturend proces op alle niveaus in de organisatie? Als je als professional, leidinggevende, ondernemer of consultant op zoek bent naar antwoorden op deze vragen, is het Semco Style Master Program interessant voor jou.

Het Semco Style Master Program is een intensieve opleiding van 9 dagen verspreid over 6 maanden. In die periode werk je aan een verandering bij de klant of organisatie. Je wordt daarbij geholpen door een topfacilitator, inspirerende gastsprekers, een kleine groep ervaren medecursisten, en last but not least, door Semco Style: een inspiratiebron, filosofie en praktische toolkit voor iedereen die met zelfsturing aan de slag wil. Semco Style is ontwikkeld door een Nederlands team van ervaren opleidingskundigen en adviseurs samen met Ricardo Semler.

Ricardo Semler en Semco

Ricardo Semler is wereldwijd bekend als pionier op het gebied van zelfsturend organiseren. Al in de jaren tachtig experimenteerde hij met tal van stijlen en aanpakken om het traditionele, starre, bureaucratische bedrijf te veranderen dat hij van zijn vader had overgenomen: Semco. Vanuit gezond verstand, vertrouwen en verantwoordelijkheid wist het Braziliaanse bedrijf geweldige resultaten te behalen met bijzonder gelukkige medewerkers. Het bedrijf groeide in tien jaar tijd van enkele honderden tot drieduizend medewerkers, terwijl het verloop minder dan 1% per jaar bedroeg. In de jaren negentig introduceerde Semco haar aanpak succesvol bij grote en kleine organisaties, met een gemiddeld rendement van 46,5%.

Semco Style: een manier van veranderen

Boeken en documentaires laten de filosofie van oprichter Ricardo Semler en de resultaten van Semco als organisatie zien, maar niet de praktische stappen die het bedrijf zette op de weg er naar toe. Samen met een Nederlands team ontwikkelde Ricardo Semler een toegankelijke, handzame manier om organisaties te helpen veranderen. Passend bij het gedachtegoed schrijft die aanpak geen statisch einddoel voor. Ook is er geen dogmatisch stappenplan. De ontwikkelde methode stelt professionals in staat een eigen pad te kiezen: van praktische eerste stap tot radicale interventies. Het biedt een koffer vol inspiratie en praktijkvoorbeelden, waar doorlopend nieuwe ervaringen aan worden toegevoegd - of die nu afkomstig zijn van Semco, aanpalende methodes of van professionals die in het hier en nu aan de slag zijn.

Semco Style principes

Semco Style als manier van veranderen is opgebouwd rond vijf principes. Het zijn de thema’s die voor Semco, in haar eigen verandertraject en bij implementaties in andere organisaties, altijd van belang bleken.

De vijf principes zijn:

Vertrouwen: het absolute fundament van Semco Style is het vertrouwen dat mensen de beslissingen zullen nemen die het beste zijn voor zowel zichzelf als de organisatie, mits ze je daartoe in staat stelt. Daarvoor is het cruciaal om eigenbelang bespreekbaar te maken, om radicaal transparant te zijn met informatie, en om op een eigentijdse, toegankelijke manier te besturen.

Reductie van controle: veel informatiesystemen controleren primair het gedrag van mensen. In Semco style wordt alleen de kerninformatie bijgehouden die het primaire proces ondersteunt. Mensen bepalen zelf hoe, waar en wanneer te werken, zo lang het werk maar af komt. Risicomanagement gebeurt op basis van gezond verstand.

Zelfsturing: wie vrijheid krijgt, moet zelf kaders kunnen scheppen. Met Semco Style leren medewerkers en teams zelf de ‘randen van het zwembad’ te bepalen door talent te (h)erkennen, onderlinge scherpte op resultaten en bijdrage, en uiteindelijk: transparante en onderling afhankelijke beloning.

Extreme stakeholder alignment: voorkom silovorming en navelstaren. Door crossfunctioneel te organiseren en stakeholders van buiten actief in elke stap van het bedrijfsproces te betrekken, blijft de organisatie fris en verbonden. Daarbij gaat het er niet om het over alles eens te worden met elkaar, maar om uit te vinden welke dromen, doelen en belangen mensen met elkaar delen.

Creatieve innovatie: creëer een cultuur van voortdurende verbetering. Dit draait deels om een frisse blik op het dagelijkse werk. Nog belangrijker is het om verbeterenergie vast te houden en te verankeren in de bedrijfscultuur. Daarbij helpt contact met ‘vers bloed’: slim samenwerken met partnerorganisaties en ondernemende netwerken.

Voor wie

Het programma is ontworpen voor consultants, project- en interim-managers die geloven in een menselijke, eenvoudige manier van organiseren. Mensen die hun sporen in de praktijk hebben verdiend, maar die zoeken naar onderbouwing, ijking en verrijking van hun aanpak. Het programma is ook geschikt voor leidinggevenden, ondernemers en directeuren die zich herkennen in deze ambities en intenties.

Werkwijze in het programma

 
Werken aan jouw stijl
Semco Style is een middel, geen doel. Een stijl, maar geen geloofsovertuiging. Een manier van doen die je in staat stelt je eigen stijl te verrijken en verbeteren, als persoon en als organisatie.

Werken aan jouw case
Toepassing in de praktijk is essentieel. Bij een bestaande of een te werven klant ga je aan de slag met nieuwe interventies. Tijdens intervisiesessies spiegel je op die ervaringen.

Bedrijfskundige theorie doorgronden
Je duikt niet alleen in het theoretisch raamwerk van Semco Style, maar ook in onderwerpen die eraan ten grondslag liggen, zoals als systeemtheorie en organisatie-ecologie.

Praktische tools
Gedurende de opleiding wordt je gelicenseerd voor meetinstrumenten die je veranderkundig werk ondersteunen:

 • Semco Style Selfie: quickscan op de Semco Style principes
 • AEM Cube: individuele voorkeursstijlen voor verandering en strategische diversiteit in teams
 • ACT Cube: alignment tussen teams

 
Intensieve coaching
Het programma wordt begeleid door een vaste hoofdtrainer. Meestal is er ook een gastspreker of gastdocent aanwezig om specifieke onderwerpen te belichten. Gecombineerd met de maximum groepsgrootte van twaalf personen maakt dit dat we veel persoonlijke aandacht kunnen bieden.

Train de trainer
Het groepsproces waar je onderdeel van bent is de beste leerschool. We spiegelen voortdurend op wat er gebeurt: hoe zie je de Semco Style principes in het hier en nu terug? Ook werken we toe naar zelfsturend leren: het programma wordt gaandeweg steeds meer door deelnemers zelf bepaald.

Programma van dag tot dag

Module 1 - Vertrouwen als fundament
Bouw een stevig fundament: persoonlijk met de andere deelnemers, maar ook wat betreft bedrijfs-, Semco- en systeemtheorie. We gaan diep in op vertrouwen als instrument.

Dag 1
Contracteren
Jij als Semco Style consultant: waarden, visie en missie
Verhalen bij het kampvuur

Dag 2
Organisatietheorie
Managementgame: vertrouwen bouwen
Semco Style principes en toolkit

Dag 3
Organisatie-ecologie en systeemdenken
Semco Style principe: Reductie van controle
Tooling: AEM Cube en S-Curve

Module 2 - Zelfsturing en extreme stakeholder alignment
In een uitgebreide simulatie ervaar je hoe hiërarchie voorspellend en bepalend is voor gedrag. Na toepassing van theorie tot dusver en het bestuderen van een praktijkcase over alignment, is het tijd om zelfsturing in de praktijk te brengen: wat heb jij nodig om sturing te geven aan het programma?

Dag 1
Management Game: van top-down naar bottom-up
Theorie zelfsturing
Cases

Dag 2
Extreme stakeholder alignment in corporate case
Zelfsturing in de groep
Intervisie

Module 3 - Creatieve innovatie
Deze module draait om het creëren van een cultuur van voortdurende verbetering. Je werkt aan je eigen mindset en leert hoe die van anderen te beïnvloeden.

Dag 1
Effectuation
Ondernemerschap stimuleren
Creatieve innovatie

Dag 2
Innovatietechnieken: mindset
Jouw Semco Style

Module 4 - Grande finale
We lopen alle theorie en instrumenten langs. Welke vragen staan nog open? Wat is er nog nodig? Dan is het tijd voor de dag waarop je jouw peer-reviewed case presenteert.

Dag 1
Toolkit & instrumenten
Jouw Semco Style
Certificering AEM & ACT Cube

Dag 2
Presentatie cases
Grande finale
Certificering Semco Style Master

Intervisie
Er worden twee begeleide intervisie sessies gepland in kleiner gezelschap. Je leert om elkaar als professional te bevragen zonder te oordelen of te snel over te gaan op adviseren, zodat iemand zelf tot inzichten komt.

Resultaten

Bij het volgen van dit programma kun je de volgende resultaten verwachten:

 • Je bent in staat om individuen, teams en stakeholders te laten werken met de 5 cruciale Semco principes: vertrouwen, reductie van controle, zelfsturing, extreme stakeholder alignment, en creatieve innovatie
 • Je hebt grondige kennis van bedrijfskundige theorieën en concepten die Semco Style duiden en in context plaatsen: van organisatiesystemen en ecologie tot aanverwante benaderingen zoals Effectuation
 • Je bent in staat organisaties te voorzien van een diepgaande analyse en stappenplan op weg naar hun eigen smaak Semco Style
 • Je kunt de voorwaarden voor verandering scheppen op alle organisatieniveaus
 • Je scherpt je stijl als veranderaar: je breidt je waarnemings- en handelingsrepertoire uit
 • Je wordt gecertificeerd als Semco Style Consultant en wordt onderdeel van een community waarin kennis en zakelijke kansen worden gedeeld

 

Trainers

 
Arko van Brakel
Arko van Brakel is inspirator, ondernemer en sinds vorig jaar mede-oprichter en voorman van het Semco Style Institute. Zijn doel is van Nederland het meest ondernemende land van de wereld te maken. Een ondernemende manier van leven, werken, denken en doen is het antwoord op de uitdagingen die in onze snel veranderende wereld op ons af komen.

Clements Radenborg
Clements Radenborg is business change manager bij KPN en staat voor het verbeteren van dienstverlening in de keten. Clements’ kracht is het neerzetten van een team waarin iedereen een eigen plek en bijdrage heeft. Clements volgde de opleiding tot Semco Style Consultant in 2016.

Azwin Ressang
Veranderprocessen gaan vaak gepaard met spanning en emotie. Het is dan zaak om veiligheid en vertrouwen te creëren. In deze dynamiek excelleert Azwin: vanuit zijn natuurlijke rust brengt hij veiligheid en vertrouwen. Hij opereert bij voorkeur vanuit de achtergrond, maar zonder daarbij de regie los te laten. Bewegen en meebewegen, dat is waar het wat hem betreft om gaat.

Peter Robertson
Peter is onderzoeker, adviseur en ontwikkelaar van bedrijfskundige instrumenten die wereldwijd worden gebruikt om organisaties en teams te onderzoeken. Klopt de balans tussen vernieuwing en betrouwbaarheid? Leveren mensen een optimale bijdrage? Hij is expert in complexe systemen en organisatie-ecologie, en de schrijver van ‘Escape from S-Catraz’ en ‘Always change a Winning Team’.

Jules Koster
Jules heeft tal van functies vervuld aan universiteiten en hogescholen. Vanaf 1993 was hij werkzaam bij Nyenrode Business Universiteit, eerst als Program Director en vanaf 2001 als directeur van het Executive Development Center. Jules is er van overtuigd dat op het snijvlak van kunst, cultuur en wetenschap de mooiste innovaties tot stand kunnen komen.

Luuk Willems
Luuk Willems is medeoprichter van het Semco Style Institute en verantwoordelijk voor alle product- en kennisontwikkeling. Hij heeft een achtergrond als bedrijfskundige, consultant, (opleidings)programmamaker en trainer bij opleidingsinstituut de Baak. Hij is gespecialiseerd in ondernemerschap en de manier waarop bedrijfscultuur en -structuur dat mogelijk maakt.

Thomas Blekman
Thomas bouwt op zowel een degelijk academisch fundament als een inspirerende, bijna cabareteske presentatiestijl. Hij brengt op speelse wijze ondernemerschap binnen handbereik voor iedereen die dit werkelijk wil. Hij is clinical professor aan de Erasmus Universiteit én ondernemer.

Sprekers

In het programma treden diverse gastsprekers op die een actuele praktijkcase bespreken. Bij vorige programma’s waren onder meer te gast:

 • KPN: zelfsturing in de context van complexe IT-dienstverlening
 • Parktheater Eindhoven: van bijna failliet naar zelfsturende kunstvernieuwer
 • Allard Droste: MKB-ondernemer en schrijver van de recente bestseller ‘Semco in de polder’

 

Prijzen en data

De eerstvolgende editie van het Master Program start op 17 mei 2017. Dit zijn alle cursusdata:
Module 1: 17 t/m 19 mei 2017
Module 2: 3 en 4 juli 2017
Module 3: 11 en 12 september 2017
Module 4: 30 en 31 oktober 2017

De investering voor dit programma bedraagt € 7.900,- exclusief BTW en exclusief arrangementskosten.
De arrangementskosten bedragen € 930,- exclusief of € 1480,- inclusief overnachtingen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over dit programma of wil je je inschrijven? Neem contact op met Luuk Willems (06-43 27 12 73) of Koen de Boer (06-11 38 91 35) voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.