Love!

"Van doelen naar bedoeling."

Arjen Lettinga werkt bij Deloitte Innovation en is een certified Semco Style consultant. In deze korte video licht hij een model toe waarin oud- en nieuw denken over wendbaarheid en vitaliteit zichtbaar wordt gemaakt.

Als het gaat om het fenomeen "groei" vindt er een verschuiving plaats van de focus op "doelen", naar een focus op "bestemming en bedoeling". Als het gaat om de menselijke kant gaat het van "opleiden" naar "leren." Allemaal ontwikkelingen die 1-op-1 passen bij Semco Style en de manier waarop binnen Semco Style naar mens en organisatie wordt gekeken.

Share this article on social media